Budúcnosť INAK kancelária BRATISLAVA

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 908 069 872

Budúcnosť INAK centrum TRNAVA

ZŠ Maxima Gorkého 21
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 911 984 911

Budúcnosť INAK centrum ZVOLEN

ZŠ Petra Jilemnického 1
960 01 Zvolen
Slovenská republika

+421 918 985 219

Bankové spojenie

číslo 1. bankového účtu:
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

Nadačná listina Nadácie Pontis

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
na Ministerstve vnútra SR dňa 27.10.1997 pod registračným číslom: 203/Na – 96/463.

Máte nápad na projekt? Napíšte nám

    Súhlasím so zberom osobných údajov* (t.j. meno, priezvisko, telefón, mailová adresa), ako je uvedenév zásadách o ochrane osobných údajov.