Deti objavujú a rozvíjajú svoj potenciál v bezpečnom prostredí.

 

Program zdokonalí mäkké a digitálne zručnosti či podnikavosť.

Deti v programe podporujeme, aby dokázali pracovať v tíme, ovládali digitálne technológie a boli schopné využívať nápady tak, aby prinášali riešenia pre ostatných.

Aj žiak základnej školy môže pretaviť svoje zručnosti do konkrétneho riešenia problému v komunite a stať sa tvorcom zmeny vo svojom okolí. Budúcnosť INAK preto rozvíja kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, vytrvalosť, spoluprácu aj tvorivosť.

Čo program prináša?

2-krát do týždňa vzdelávanie v zručnostiach budúcnosti

Neformálne inovatívne učenie a priestor na sebarealizáciu

Príjemné priestory klubu prístupné vždy po škole až do popoludňajších hodín

Technológie, ktoré sa naučíme využívať naplno

Zážitkové aktivity a výlety do top slovenských firiem a dôležitých organizácií

Návštevy zaujímavých ľudí priamo v klube (vedci, spisovatelia, podnikatelia a mnoho ďalších)

Letné akadémie a víkendové programy na rôznych miestach

Pomoc s prihláškami na stredné školy a domácimi úlohami

Bude to zábava.

V akých oblastiach sa deti zdokonaľujú?

/01

Mäkké zručnosti

Program Budúcnost INAK posilňuje získavanie zručností zameraných na tímovú spoluprácu a riešenie problémov. Deti získavajú nevyhnutné kompetencie pre osobný rozvoj, prístup k iným ľuďom, svetu a budúcemu povolaniu.

/02

Podnikavosť

Program podporuje účastníkov a účastníčky pri rozvoji ich podnikavosti cez vytváranie vlastných sociálnych projektov na podporu ich komunity a regiónu.

/03

Digitálne zručnosti

Program rozvíja digitálnu gramotnosť detí, aby ich pripravil na rýchlo sa meniace prostredie technológií, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné pre štúdium a život.

Ako to vyzerá u nás v Budúcnosti INAK?

žlté epety v budúcnosti inak
deti sa učia v miestnosti budúcnosti
deti ktoré sa učia
mini programovanie pre deti

Nie všetky deti majú rovnaký talent, ale každé z nich by  malo mať rovnakú príležitosť rozvíjať ho.

John F. Kennedy

deti robia pokus na plastovom pohári

Chceš sa zapojiť
do programu?

 

Prihlasovanie spúšťame každý rok v septembri. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na buducnostinak@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v sociálnych inováciách a vo filantropii. V týchto témach sme aj experti.