Ako sa začína cesta mentora v Budúcnosti INAK?

31. mar, 2021

Program Budúcnosť INAK je postavený na troch pilieroch, a to neformálne vzdelávanie, inovatívnosť a inklúzia. Aby boli tieto tri piliere pri práci s deťmi naplnené, rozhodli sme sa viac pozornosti venovať aj ľuďom, ktorí s našimi účastníkmi pracujú.

V tomto názore nás utvrdil aj expert na inkluzívne vzdelávanie Viktor Križo počas workshopu na tému Inklúzia v praxi pre študentov v našom mentorskom programe. Zdôraznil, že v centre pozornosti nemá byť len dieťa samotné, ale aj ľudia, učitelia a celý tím, ktorý sa mu venuje.

Našim cieľom počas posledných mesiacov bolo preto náš mentorský program hlbšie prepracovať, intenzívne ho prepliesť so spomínanými piliermi programu a efektívne rozvíjať kompetencie študentov a budúcich mentorov.

O čom sa učia budúci mentori?

V prvej fáze vstupuje študent do 12-hodinového intenzívneho behu vzdelávania, kde rozvíja svoje vedomosti, zručnosti a postoje v témach:

 • Neformálne vzdelávanie
  hlavné princípy, učenie ako také, kompetencia, metódy a techniky
 • Inkluzívne vzdelávanie v praxi
  formálne vnímanie inklúzie a jej skutočný význam, piliere a princípy
 • Skupinová dynamika
  základné pravidlá jej fungovania a charakteristické prvky
 • Pozitívny manažment správania a rešpektujúci prístup
  cyklus manažmentu správania, konkrétne techniky

Súčasťou vzdelávania nie sú len workshopy, ale celý obsah je ešte prepletený priebežným hodnotením a sebareflexiou študentov. Na úvodnom a záverečnom stretnutí pracujeme s celou skupinou, nastavujeme si očakávania a stanovujeme ciele. Prostredníctvom priebežných dotazníkov zase získavame od študentov spätnú väzbu a podporujeme upevnenie si nových poznatkov.

Tiež si uvedomujeme veľký potenciál skupiny a radi pracujeme s konkrétnymi skúsenosťami či aktuálnymi potrebami študentov. Rovnako ako pri deťoch sa snažíme vytvoriť bezpečné prostredie, reagovať na ich rozmanitosť, navodiť dobrú atmosféru a mať k študentom partnerský prístup.

Skupinová dynamika

V tomto čase prebieha jarná etapa mentorského programu pre študentov vysokých škôl z Trnavy a Banskej Bystrice. V predošlom článku sme písali, že sme vzdelávanie mentorov odštartovali workshopom na tému neformálneho vzdelávania. Aktuálne už máme za sebou aj ďalšie dve témy – skupinovú dynamiku a inkluzívne vzdelávanie.

Do témy skupinovej dynamiky nás veľmi prirodzene cez vlastné bohaté skúsenosti voviedol Martin Kuruc z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Vedeli ste, že skupinová dynamika vzniká vytvorením skupiny a zaniká, keď skupina stratí zámer resp. naplní cieľ, pre ktorý vnikla? Preto našou úlohou nie je tlačiť skupinu k naplneniu vlastných predstáv, ale podporovať ju a spoločne s jej členmi hľadať jej cieľ a následne si definovať, ako budeme spoločne fungovať.

V opačnom prípade členovia skupiny síce naplnia predstavu vedúceho pracovníka o ich cieli, ale nebude to efektívne. Na „pozadí“ tohto procesu totiž bude prebiehať niečo ako etiópska križovatka, teda situácia, ktorá funguje podľa vlastných pravidiel, a pracovník s deťmi sa ocitne mimo tohto fungovania.

„V rámci workshopu zaznelo pre mňa veľa nového, páčili sa mi aktivity, naučila som sa ľudí vnímať aj z iného hľadiska. Skupinová dynamika a celkovo práca v skupine je veľmi široká téma a hlavne veľmi užitočná. Dokázala by som pána Kuruca počúvať ešte dlhšie. Ďakujem.“

Vďaka podnetom od študentov sme sa na workshope venovali tiež flexibilite ako našej prirodzenej vlastnosti. Tá funguje v skupinách v závislosti od toho, akú majú dynamiku, a má vplyv na naše rozhodnutie či budeme v skupine v opozícii, alebo sa rozhodneme spolupracovať.

Inkluzívne vzdelávanie

Počas posledného pondelka sme zase otvorili s odborníkom na inkluzívne vzdelávanie Viktorom Križom aj túto tému.

Pri inkluzívnom vzdelávaní je veľmi potrebné porozumieť potrebám každého človeka vo vzdelávacom prostredí. V procese sa sústredíme na osobnostný rozvoj človeka, nie na znevýhodnenie. So svojimi limitmi sa učíme pracovať a prijímať ich.

 

Dôležitým pravidlom pri inkluzívnom vzdelávaní je tiež posunúť sa od slova pomoc, ktoré zvýrazňuje hierarchiu jedného nad druhým, k priateľstvu s iným človekom.

„Táto téma mi je známa najmä po teoretickej rovine, takže prepojenie s praktickým hľadiskom bolo pre mňa super. Inklúzia je veľmi dôležitá, ale vďaka tomuto workshopu som sa na ňu začala pozerať ešte aj z iného pohľadu.“

Dominantnou témou nášho workshopu bol aj pohľad na súčasnú situáciu, na dopad pandémie na stav a potreby detí. Študenti spolu s Viktorom prejavili silné obavy o to, čo príde, aké deti sa nám vrátia späť do škôl a čo potrebujeme aj my robiť, aby sme im pomohli.

Procesom tvorby mentorského programu nás sprevádzala Anka Maar, ktorá má bohaté skúsenosti s rozvojom vysokoškolských absolventov a mladých profesionálov v Teach for Slovakia. Za tieto konzultácie sme jej veľmi vďační.

Podobné články