Na chvíľu sme sa ocitli v koži ľudí so znevýhodnením

16. mar, 2023

Zvolenské centrum navštívilo ARES centrum v Kováčovej.

Reťaz je len taká silná, ako je jej najslabší článok. Niekedy sme tým najslabším krúžok my, niekedy niekto iný.
Aj cez zážitkové učenie scitlivujeme deti v programe na vnímanie potrieb druhých. Udialo sa tak v ARES centre v Kováčovej, ktoré je vzorovým modelom bývania pre imobilného človeka.

Deti mali príležitosť vyskúšať si pomôcky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a naplno si uvedomiť, s akými prekážkami sa znevýhodnení denne stretávajú, no zároveň, aké riešenia im pri každodennom fungovaní pomáhajú.

Veríme, že aj tieto zážitky môžu prispieť k tomu, že naši malí inovátori a inovátorky budú mať v budúcnosti pri tvorbe svojich nápadov na pamäti i ľudí so znevýhodnením a ich potreby.

Osobný príbeh zakladateľa
Za vznikom firmy ARES stojí silný osobný príbeh, ktorý nám porozprávala výkonná riaditeľka Jana Hačundová. Keď bola malá, jej otec utrpel ťažký úraz, po ktorom zostal na invalidnom vozíku.
Časom sa rozhodol založiť firmu, ktorej výrobky mali ulahčiť život ľudom s rovnakým osudom a aj tým, ktorí sa o týchto ľudí starajú.

Práve za úspešné začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného života získala spoločnosť ARES ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2020 v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. 

Podobné články