Aký bol pilotný rok centra Budúcnosť INAK v Trnave?

16. jún, 2020

V novembri minulého roka sme spustili program, ktorý je na Slovensku unikátny. Od jeho spustenia sme toho zažili nesmierne veľa a mnoho sa aj naučili, napríklad pri nečakaných výzvach, ako bolo zatvorenie škôl v dôsledku pandémie.

Na jeseň 2019 sme v Nadácii Pontis otvorili prvé centrum Budúcnosť INAK pri ZŠ s MŠ Maxima Gorkého v Trnave. Vďaka silným prepojeniam a spolupráci sme vyvinuli kvalitný mimoškolský program podporujúci zručnosti pre 21. storočie, avšak hlavným zámerom bolo priniesť tento vzdelávací program práve tam, kde je najviac potrebný. Pretože veríme, že talent je všade, no príležitosti nie.

„Cieľom programu je poskytnúť šikovným deťom, ktoré však nemajú dostatok príležitostí, priestor na rozvoj. Program podporuje digitálne zručnosti, ale aj mäkké zručnosti, ako napríklad schopnosť kreatívne myslieť, byť empatický voči svojmu okoliu, ísť vytrvalo za svojím cieľom, podnikavo sa postaviť k riešeniam problémov vo svojom okolí.“

Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis

Ako vyzeral rok 2019/2020?

September 2019

Centrum v Trnave

S pomocou architektov z STU sme vytvorili detský coworking s technologickým vybavením a oddychovou zónou.

Október 2019

Vzdelávací program

S odbornými garantmi programu sme vyvinuli vzdelávací program pre prvý ročník programu, zameraný na mäkké zručnosti, podnikavosť a základy digitálnych zručností. Naplánovali sme 70 aktivít, ktoré s deťmi prechádzajú koordinátor a mentori, no obsahujú aj inšpiratívne výlety a návštevy mimo centra. Viac si môžete pozrieť v tomto videu.

November 2019

Otvorenie prvého ročníka

V 3-ročnom programe sme privítali prvých 21 mladých účastníkov. Pozrite sa, ako prebiehalo otvorenie centra Budúcnosť INAK v tomto videu.

Január 2020

Spolupráca s Trnavskou univerzitou

Vďaka spolupráci s katedrami Trnavskej univerzity umožňujeme študentom vybraných smerov absolvovať v centre Budúcnosť INAK študentskú prax.

Február 2020

Online webináre pre budúcich mentorov

Na jar sme pripravili sériu online webinárov pre študentov sociálnej pedagogiky na témy, s ktorými sa stretnú nielen počas praxe v centre Budúcnosť INAK, ale aj neskôr pri práci s mládežou:

 • Neformálne vzdelávanie s koordinátorkou centra Miriam Bachledovou.
 • Inovácie vo vzdelávaní s Martinom Kurucom a Ondrejom Mikulášom z Indície.
 • Inklúzia v praxi s Viktorom Križom z Inklucentra.

Výlety a návštevy účastníkov

 • Výlet účastníkov do centrály Profesie v Bratislave. Spoločne sme hľadali, v čom sme najlepší, čím by sme sa v budúcnosti chceli stať, a ako sú vedomosti a zručnosti potrebné pre budúce uplatnenie. Fotografie si môžete pozrieť tu.
 • Centrum navštívila aj veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brink. Naši účastníci sa veľmi živo zaujímali o jej prácu diplomatky. 
 • Účastníci sa tiež učili programovať s hardvérom BBC:microbit. Prvé stretnutie viedla priamo v centre Eva Klimeková zo Spy a Mini Tech Instute, ktorá je zároveň odbornou garantkou programu za časť digitálne zručnosti.
 • Školáci z Budúcnosti INAK absolvovali dve zaujímavé návštevy organizácií v Trnave, ktoré im predstavili hodnotu a dôležitosť dobrovoľníctva.

Marec 2020

Spustenie online centra Budúcnosť INAK

V dôsledku pandémie spôsobenej vírusom COVID-19 sme všetky ďalšie aktivity presunuli do online priestoru – realizovali sme online doučovanie, mentoring a webináre Budúcnosti INAK. Mladým účastníkom sme poskytli notebooky, aby sa vedeli pripojiť aj z domu. Pripravili sme napríklad:

 • doučovanie predmetov a pomoc s domácimi úlohami, ktoré dostali počas dištančného vyučovania,
 • spoluprácu s LEAF Academy – 3 dobrovoľníčky spomedzi študentiek akadémie doučovali účastníkov angličtinu hravou formou,
 • online webinár s astrobiologičkou Miškou Musilovou, ktorá vedie simulované misie na Mars pre NASA,
 • online webinár o udržateľnosti s Martinom Tóčikom, ktorý pracuje pre OZ Slatinka,
 • online webinár o hologramoch a inováciách so spoločnosťou Matsuko.

Apríl 2020

Zbierka kníh do centra Budúcnosť INAK

V centre budujeme vlastnú knižnicu s literatúrou pre mladých.

Jún 2020

Príprava na otvorenie druhého ročníka 2020/2021

Pripravujeme sa na letný program a na znovuotvorenie centra v septembri. Začíname plánovať nábor nových účastníkov.

Podobné články