Budúcnosť INAK pokračuje online

13. okt, 2020

Na základe protipandemických opatrení, ktoré vstúpili do platnosti od pondelka 12. 10. 2020, sme ukončili plánované aktivity s účastníkmi v klube Budúcnosť INAK. S aktivitami však nekončíme úplne – presúvame sa online a začíname už budúci pondelok.

Koordinátorky programu v spolupráci so školou ZŠ s MŠ Maxima Gorkého odovzdali notebooky z klubu rodičom a zákonným zástupcom zapojených účastníkov, aby program mohol bez problémov pokračovať v online podobe.

Od septembra sme do Budúcnosti INAK pribrali novú skupinu spomedzi žiakov 5. až 7. triedy – spolu sa tak v programe vzdeláva už do 50 účastníkov.

Na základe skúseností z poslednej vlny a zatvorenia škôl na jar tohto roku pre žiakov plánujeme naozaj zaujímavý program:

  • Online stretnutia v rámci skupiny s koordinátorkou a mentorkami programu – aktivity programu zamerané na mäkké, digitálne zručnosti a podnikavosť
  • Webináre so zaujímavými hosťkami a hosťami
  • Podľa potreby individuálne doučovania a mentoring

Online budeme pôsobiť až do odvolania. Situáciu pozorne sledujeme a riadime sa pokynmi ministerstva školstva.

Podobné články