V inovatívnych centrách rozvíjame u detí zručnosti 21. storočia

27. máj, 2022

Mimoškolský program Budúcnosť INAK sme slávnostne otvorili vo Zvolene.

Po Trnave sa Zvolen stal druhým mestom na Slovensku, v ktorom sa realizuje náš unikátny program Budúcnosť INAK. Pri jeho tvorbe sme sa inšpirovali úspešným izraelským programom Unistream.

Okrem rozvoja podnikavosti, či digitálnych a mäkkých zručností, je súčasťou aj tvorba inovácie, ktorú majú deti v treťom, poslednom ročníku vytvoriť, a prispieť tak k riešeniu nedostatkov, ktoré vo svojom okolí vnímajú. „Vnímam to ako skvelú príležitosť pomôcť komunite na lokálnej úrovni,“ hovorí Zuzana Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva, ktorá program Budúcnosť INAK do Zvolena priniesla.

Zuzana Almáši Koreňová

Sídlo inovatívneho klubu vzniklo na Základnej škole Petra Jilemnického 1, ktorú navštevuje vyšší počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Našim žiakom sprostredkovávame rôzne aktivity, Budúcnosť INAK sa od nich líši v možnostiach, ktoré ponúka. Veľmi oceňujem, že je program dostupný pre všetkých,“ popisuje Anna Cúttová, riaditeľka ZŠ Jilemnického 1, a dodáva, že verí, že deťom prinesie nové zážitky a témy, ktoré ich zaujmú.

Program pozitívne hodnotí aj Andrea Ungvölgyi, správkyňa Nadácie Orange, hlavného partnera centra vo Zvolene: „Keby som bola naspäť v školskej lavici, sama by som chcela Budúcnosť INAK absolvovať.“ Podľa nej sa nadácia stala partnerom aj z dôvodu, že sa program venuje rozvoju digitálnych zručností, či podpore lokálnej komunity, kľúčovým oblastiam aj Nadácie Orange.

Správkyňa Nadácie Orange Andrea Ungvölgyi (vľavo)

Centrum Budúcnosť INAK vo Zvolene sme spustili už v septembri 2021, no vzhľadom na pandemickú situáciu sme slávnostné otvorenie mohli zrealizovať až teraz.

Za podporu a dôveru ďakujeme:

Hlavnému partnerovi centra Zvolen Nadácii Orange.

Lokálnym partnerom: z biznisu – spoločnosť ARKON, z verejnej správy – Mesto Zvolen, aj zo vzdelávania – Základná škola Jilemnického 1.

Fungujúca spolupráca medzi samosprávou, školami a lokálnymi firmami je kľúčová pre udržateľnosť programu aj každej sociálnej inovácie.

Vývoj jedinečnej metodiky Budúcnosti INAK podporil hlavný partner programu Nadačný fond Telekom.

Podobné články