Udržateľnosť sa netýka iba životného prostredia, ale každej oblasti nášho života, upozorňujú aktivistky

26. nov, 2021

Založili obchodno-komunitné centrum, ktorého hlavnou myšlienkou je dať druhú šancu zdanlivo nepotrebným veciam. V trnavskej Baterkárni prostredníctvom prednášok, podporných skupín, tvorivých dielní či bezobalového nakupovania učia ľudí žiť vedome a udržateľne. Téma udržateľnosti sa vďaka nim premietla aj do kurikula programu Nadácie Pontis Budúcnosť INAK. Simona Hlaváčová a Jana Reháková objasňujú, prečo je takýto životný postoj dôležitý, aj aká bola ich cesta k nemu. Hovoria, že ľudí nechcú poúčať, ale inšpirovať a motivovať, ako robiť veci inak.

Čo je pre vás udržateľnosť? Aké sú jej základné princípy?

Udržateľnosť je komplexný pojem a je pod ňou možné predstaviť si naozaj čokoľvek. Ak by sme tento pojem veľmi zjednodušili, mohli by sme ho chápať ako schopnosť robiť niečo dlhodobo tak, aby to malo čo najmenší negatívny dopad na náš život, životné prostredie, prácu či vzťahy. V dlhodobom horizonte sa rozprávame o rovnovážnom systéme, z ktorého benefitujú všetky jeho súčasti – každý niečím prispieva, každý si niečo berie. Symbióza. Tú narúša človek. Priniesol odpad, umelé látky do prostredia, odlesňuje krajinu, mení toky riek, vyčerpáva úrodnú pôdu. Z dlhodobého hľadiska je toto správanie sa neudržateľné.

Udržateľnosť je spôsob myslenia, ktorý pomáha sa rozhodovať v bežnom živote.

Prečo sa o nej teraz veľa hovorí?

O tejto téme sa hovorí už desiatky rokov, no je čoraz aktuálnejšia. Náš konzumný spôsob života má za následok enormné čerpanie zdrojov a negatívne dopady na životné prostredie v podobe klimatickej krízy. Sme svedkami čoraz častejších a závažnejších extrémov počasia. Je teda najvyšší čas, aby prišli zmeny, ktoré prejavy klimatickej krízy budú zmierňovať. Je potrebné zmeniť naše nastavenie a fungovanie.

Pri téme zdrojov vidíme, že udržateľnosť sa netýka len životného prostredia, ale každej oblasti nášho života. Každý z nás má určité zdroje, ktoré sú do veľkej miery limitované – finančné, materiálne, čas, energia, atď. Aj s nimi sa potrebujeme naučiť zaobchádzať opatrne a šetriť nimi, aby boli naše životy udržateľnejšie, teda by sme dokázali fungovať čo najdlhšie v dobrom fyzickom i psychickom zdraví.

Janka a Simona. Zdroj – archív Baterkáreň

Aká bola vaša osobná cesta k udržateľnému životnému štýlu? Čo vás k takému spôsobu uvažovania a fungovania priviedlo?

Obe sme v pracovnom a osobnom živote začali premýšľať trochu inak, začali sme si uvedomovať obrovské plytvanie, konzum, ignoranciu a aroganciu. Zmeny sme začali robiť najprv každá u seba, všímali sme si, aké veci nás obklopujú a aké si nosíme domov. Zamýšľali sme sa nad našou vlastnou nadspotrebou a menili veci „za chodu“, hľadali alternatívy. Nechceli sme byť súčasťou toho, čo sme samé odmietali.

S nápadom priniesť do Trnavy vlastný projekt, ktorý by ľudí učil, motivoval a aktivizoval, prišla Sima, Janka hneď súhlasila. Koncept sme spoločne rozvíjali a vytvorili Baterkáreň, komplexný priestor plný rôznych aktivít. Jeho úlohou je jednoducho a zrozumiteľne zavádzať princípy obehovej ekonomiky do praxe a bežného života komunity. V Baterkárni nenájdete vianočné zľavy ani širokú paletu práškov na pranie.

Ako tento cieľ napĺňate?

V priestore nájdete obchodík s bezobalovou drogériou, prírodnou kozmetikou a výrobkami od lokálnych tvorcov. Druhu nosnou časťou Baterkárne je reuse centrum, ktoré je prvým reuse centrom na Slovensku vôbec (pozn. red. – z anglického „reuse“ – znovu používať).

Princípom tohto centra je predlžovať životný cyklus predmetov a znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu. Veľmi sa snažíme robiť veciam z druhej ruky dobré PR a ukazovať verejnosti, že je pre nás všetkých i pre planétu lepšie siahnuť po veciach, ktoré už sú v „obehu“, než po nových. Obrovským prínosom centra, do ktorého ľudia môžu priniesť nepotrebné veci a vymeniť si ich za veci od iných návštevníkov, je sociálny rozmer a komunitný rozmer. Organizujeme v ňom taktiež zbierky, pomáhame rôznym združeniam, iniciatívam, ale aj rodinám a jednotlivcom v núdzi.

Swap oblečenia. Zdroj – archív Baterkáreň

Využívate aj iné spôsoby, akými verejnosti komunikovať tieto témy?

Obrovskou časťou našich aktivít je podpora dobrovoľníctva, aktivizmu a podpora aktívneho občianstva. Prostredníctvom platformy Cirkulárny Hub združujeme ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí, a ktorí majú chuť niečo zmeniť. Nosnými témami sú klimatická kríza a klimatická spravodlivosť. V rámci nich vzdelávame, informujeme, zúčastňujeme sa rôznych projektov a protestov, spolupracujeme s ďalšími klimatickými organizáciami a združeniami. V platforme je vítaný úplne každý.

Dôležitou súčasťou Baterkárne je aj vzdelávanie. Počas prednášok a workshopov učíme ľudí zručnosti, ktoré im zjednodušia ich osobnú cestu za udržateľnosťou. Okrem kurzov pre verejnosť ponúkame kurzy a prednášky pre školy a na rôznych projektoch spolupracujeme s viacerými školami v Trnave.

Komunitu sa snažíme motivovať a inšpirovať, nie poúčať. Ukazujeme, ako sa veci dajú robiť inak.

O tom, ako hovoriť o udržateľnosti s deťmi, či aké konkrétne aktivity si pre nich na túto tému môžu pripraviť rodičia aj učitelia, prinesieme v pokračovaní rozhovoru.

Téma udržateľnosti sa vďaka Simone a Janke premietla aj do kurikula programu Budúcnosť INAK. Ide o jedinečný mimoškolský program Nadácie Pontis pre deti vo veku od 11 do 15 rokov, ktorý sa zameriava na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. Jeho dôležitou súčasťou je aj vytvorenie vlastnej sociálnej inovácie, teda aktivity, ktorá prinesie riešenie problému v ich okolí či regióne.

Vývoj jedinečnej metodiky Budúcnosti INAK podporil hlavný partner programu, Nadačný fond Slovak Telekom.

Podobné články