Vo Zvolene sme otvorili druhé centrum Budúcnosť INAK

4. okt, 2021

Zvolenské centrum Budúcnosť INAK, ktoré podporilo aj mesto Zvolen, je druhé na Slovensku. V modernom coworkingovom priestore získavajú deti kompetencie potrebné na život v 21. storočí, akými sú digitálna gramotnosť, tímová spolupráca, kreativita. Dôležitou súčasťou je aj vytvorenie vlastnej sociálnej inovácie, teda aktivity, ktorá prinesie riešenie problému v ich okolí či regióne.

Po Trnave, kde sa otvorilo prvé centrum Budúcnosti INAK v roku 2019, padla voľba na Zvolen. Žiaci a žiačky druhého stupňa zvolenskej základnej školy tak získali priestor na rozvoj digitálnych a mäkkých zručností, podnikavosti a svojho talentu. Jeho vyvrcholením je spracovanie vlastného nápadu na riešenie problémov, ktoré deti okolo seba vnímajú. Inovatívny klub sa v ňom podarilo otvoriť aj vďaka spolupráci a pomoci miestnej samosprávy. „Projekt podobného charakteru sa u nás ešte nerealizoval, preto som veľmi rada, že sme druhé mesto na Slovensku, ktoré dostalo túto príležitosť,“ hovorí Zuzana Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva mesta Zvolen, a dopĺňa: „Na programe Budúcnosť INAK ma oslovila práve jeho jedinečnosť, vedenie zo strany mentorov aj moderné technické vybavenie, ktorým bude priestor disponovať.“ Zaujímavou súčasťou je podľa Almáši Koreňovej aj inovácia, ktorú majú deti vytvoriť. Vníma ju ako skvelú možnosť pomôcť na lokálnej úrovni.

Sídlo inovatívneho klubu vzniklo vo Zvolene na Základnej škole Petra Jilemnického 1, ktorú navštevuje vyšší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Naším cieľom je komunikovať deťom, že existujú rôzne možnosti, ktoré môžu vo svojom živote využiť, a to bez ohľadu na zázemie, z ktorého pochádzajú,“ vysvetľuje M. Kolesárová. Výber miesta nového centra privítala aj riaditeľka školy Anna Cúttová: „Našim žiakom sprostredkovávame rôzne aktivity, Budúcnosť INAK sa od nich líši v možnostiach, ktoré ponúka. Verím, že deťom prinesie nové zážitky a témy, ktoré ich zaujmú. Veľmi oceňujem, že je program dostupný pre všetkých.“

Do zvolenského centra momentálne prebieha nábor účastníkov. Žiaci a žiačky z Jilemnického 1 navštevujú, vzhľadom na pandemickú situáciu, priestor po triedach. Deti sa medzi ročníkmi miešať nebudú, so spolužiakmi a spolužiačkami budú aj zaradení do programu. Sprevádzať ich bude programový koordinátor z Nadácie Pontis, vyškolení mentori – študenti vysokej školy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a aj inšpiratívni ľudia z občianskych združení, firiem z regiónu.

Hlavným partnerom zvolenského centra je Nadácia Orange. Vývoj jedinečnej metodiky Budúcnosti INAK podporil hlavný partner programu, Nadačný fond Slovak Telekom.

Podobné články