Zvolenskí školáci si vyskúšali prácu na vysokom poste i s metlou v parku

23. okt, 2019

V rámci projektu Školáci v práci INAK sa 23 žiakov z piatich zvolenských základných škôl v uplynulých dňoch venovalo zážitkovej forme učenia. Až 22 zvolenských firiem otvorilo svoje brány a umožnilo školákom pracovať na rozmanitých pracovných pozíciách a vyskúšať si, ako vyzerá pracovný deň vo vysokej pozícii, ako aj na aktivačných prácach. Po týždňovej skúsenosti sú mnohí odhodlaní ísť za titulom.

Ôsmaci z piatich zvolenských základných škôl okúsili, aké to je pracovať bez vzdelania, čo ich čaká v práci s dosiahnutým stredoškolským vzdelaním a ako by vyzeral pracovný deň na pozícii s vysokoškolským titulom. Do projektu sa zapojili firmy i inštitúcie zo Zvolena, aby žiaci nadobudli predstavu o tom, v čom sa cítia dobre a ako chcú ďalej pokračovať vo svojom vzdelávaní. Skúsenosti získané týmto projektom mali priniesť pozitívnu zmenu v postojoch žiakov a ukázať im, že svoj život dokážu zmeniť učením sa a prácou na sebe.

Jeden deň trávili žiaci čas na pozíciách vyžadujúcich iba základné vzdelanie. Neobišla ich práca upratovačky, údržbára, pracovníka vo veľkosklade ovocia a zeleniny či chovateľa hospodárskych zvierat. Ďalší deň si zase vyskúšali, ako by sa mohli uplatniť so stredoškolským vzdelaním. Nastúpili tak na pozície čašníka, pracovníka vo výrobe, knihovníka či mestského policajta.

„Cieľom projektu je osobnostný rozvoj žiakov, aby vlastnou skúsenosťou získali predstavu o tom, čo ich zaujíma a baví. Účasť na pracovných aktivitách zapojených firiem im pomohla zreálniť ich očakávania od konkrétnych pozícií. Veríme, že im táto forma poznania umožní lepšie si vybrať svoje ďalšie vzdelávanie, vyhodnotiť svoje možnosti a správne nasmerovať svoje ďalšie ambície,“ vysvetľuje Slavka Polgárová, koordinátorka projektu.

V ďalších dňoch si školáci vyskúšali aj prácu vyžadujúcu vysokoškolské vzdelanie. Ocitli sa na pozíciách ako manažér kvality, HR špecialista, vedúci smeny či marketingový špecialista. Aby sa na žiakov preniesla absolútna skúsenosť možných životných situácií, jeden deň sa náhle ocitli bez zamestnania a vyskúšali si aj aktivačné práce. Žiaci mali navyše možnosť dozvedieť sa, ako sa pripraviť na získanie práce prostredníctvom písania životopisov či prípravou na osobný pohovor.

„Prišla som na to, že nechcem skončiť iba so základným vzdelaním, lebo zametať listy celý deň by ma nebavilo. Najlepšie sa mi pracovalo v stredu. Táto pozícia bola síce najťažšia, ale viem, že keď sa tomu budem venovať tak ako konštrukční inžinieri, s ktorými sme v tento deň boli, tak budem mať prax a bude sa mi pracovať ľahšie,“ hovorí Michaela zo ZŠ J. Alexyho.

„Mňa veľmi zaujala pani archeologička, ktorá sa nám dnes venovala. Moji rodičia majú vysokoškolské vzdelanie a aj ja by som si určite vybral ísť na vysokú školu. Aj keď v múzeu by som asi pracovať nechcel,“ priznáva Timotej, zo ZŠ Hrnčiarska.

Pred víkendom sa žiaci presunuli na spoločný pobyt na Králiky, kde ich čakali zážitkové aktivity pripravené vysokoškolskými študentmi. Mali tu možnosť reflektovať všetko, čo zažili, pomenovať svoje silné stránky, či prebudiť svoju vnútornú motiváciu a uvedomiť si tak dôležitosť vlastnej aktivity a práce na sebe.

„Počas pobytu mali žiaci možnosť uvedomiť si, čo všetko zažili. Doma sa im upratovať nechce, no tu videli, že musia, aby zarobili základnú mzdu. Zametanie mesta bol pre nich veľmi silný zážitok, z ktorého neboli schopní reflektovať prakticky nič pozitívne,“ dopĺňa Janette Jirkův Lacková, hlavný iniciátor a koordinátor projektu.

Projekt Školáci v práci INAK je súčasťou programu Budúcnosť INAK, ktorého podstatou je vytvorenie mimoškolských vzdelávacích centier pre deti v regiónoch. Mladí ľudia tu budú rozvíjať svoje schopnosti a získavať zručnosti, ktoré ich pripravia na lepšiu budúcnosť, uľahčia im prechod na strednú či vysokú školu a neskôr aj pri hľadaní práce. Nadácia Pontis otvára pilotné centrum v Trnave už tento školský rok.

„Týždeň strávený vo Zvolene nám potvrdil, že sme na správnej ceste. Projekt Budúcnosť INAK v prvom rade potrebuje angažovaných a odhodlaných ľudí. Veľmi sa tešíme, že tých sme vo Zvolene našli. Po otestovaní pilotného centra v Trnave sa totiž pripravujeme na rozšírenie aj do ďalších miest a Zvolen je jedno z prvých, nad ktorým vážne uvažujeme,“ informuje naša Daniela Kellerová, programová manažérka Nadácie Pontis.

Viac fotografií nájdete v galérii:

Program Školáci v práci INAK prináša Nadácia Pontis, financovaný je vďaka projektu EPIC a zapojeniu firmy ARKON, a.s.

Hlavnou iniciátorkou projektu je Janette Jirkův Lacková zo Základnej školy J. Alexyho vo Zvolene. Projekt bol inšpirovaný projektom Mgr. Tomáša Macka a Jána Smolka „Čo potrebuje Janíčko a Marienka aby sa nestratili v lese?„, ktorý vymysleli a zrealizovali pod záštitou Komenského inštitútu v roku 2017.

Koordinátorkami projektu sú Janette Jirkův Lacková zo Základnej školy J. Alexyho vo Zvolene a Slavka Polgárová, zo spoločnosti ARKON, a.s.

Spoločnosti a organizácie, ktoré projektu venovali svoj priestor:

Arkon , Tesco Zvolen, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Essence communiacations BB, Veľkoobchod ovocia a zeleniny Belspol Sliač, Penzión na Rožku Sliač, Hotel Franko Zvolen, Lesnícke a drevárske múzeum, Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen, Klemo, Kaviareň Makrónka, Mestská polícia Zvolen, Advokátska kancelária Mészáros Bariaková, Lunaison – mydlo z farmy, Pri troch kameňoch ekofarma Dubové, Materská škola Tehelná 4, Železnice Slovenskej republiky Zvolen, Malá Palacinkáreň Nám. SNP, Osobná železničná stanica Zvolen, GEIS SK, SOŠ drevárska vo Zvolene, Ústav ekológie lesa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolen

Špeciálne poďakovanie patrí Konektu – Poradenské centrum pre mladých a vysokoškoláčkam z UMB v Banskej Bystrici pod vedením PhDr. Kataríny Kurčíkovej.

Podobné články